เกียรติคุณและรางวัลที่ได้รับ

thumb_best_factory_54

10 สิงหาคม 2554

รางวัลโรงงานน้ำตาลชั้นดี ประจำปี 2554

best_factory_53 9 สิงหาคม 2553 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2553
21 กันยายน 2552 โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
best_factory_52 10 สิงหาคม 2552 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2552
love_river 7 สิงหาคม 2552 รางวัลความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำเป็นอย่างดี (รักแม่ รักษ์แม่น้ำ) จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
best_factory_51 8 สิงหาคม 2551 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2551
9 สิงหาคม 2550 รางวัลชมเชยโรงงานน้ำตาลดีเด่น ประจำปี 2550