ขอเชิญฟังสวดพระอภิธรรมศพ เจ้าสัวเกียรติ วัธนเวคิน

                        

                              สวดพระอภิธรรม  โดยคณะเจ้าภาพ ทุกวันเสาร์ 

                                  ณ อุทยานปิยะมาตานุสรณ์ บางนา กม.๘

                     วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๖

                                         ๑๘.๐๐ น. :    พิธีสวดพระอภิธรรม

         เมื่อสวดพระอภิธรรมครบ ๑๐๐ วันแล้ว ทำการเคลื่อนศพไปยังสุสาน

                      อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  และแจ้งเพื่อทราบ ในโอกาสต่อไป

 

                              *การแต่งกาย : สุภาพ  งดแต่งสีดำไว้ทุกข์