ขอเชิญเข้าร่วมประชุม '' ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ''26/04/54

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม '' การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ '' เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อ การกำหนดขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของ โครงการโรงไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาลของบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด  และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท อี เอส พลังงาน จำกัด โดยมีส่วนราชการ  ภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมประชุม  กำหนดการ ดังนี้

 

ครั้งที่   1 "วันอังคาร        ที่ 26  เมษายน 2554  , เวลา 09.00 - 13.00 น. , ณ วัดโคกสัมพันธ์  ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว"

ครั้งที่   2 "วันพุธ              ที่ 27   เมษายน 2554  , เวลา 09.00 - 13.00 น. , ณ วัดห้วยโจด  ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว"

ครั้งที่   3 "วันพฤหัสบดี  ที่ 28   เมษายน 2554  , เวลา 09.00 - 13.00 น. , ณ  หอประชุมเทศบาลตำบลท่าเกษม   ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว"

 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังฯ
คลิกเพื่อ
Download

หนังสือเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็น

เอกสารประกอบการประชุม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด  และ บริษัท อี เอส พลังงาน จำกัด

คุณกิตติ  บุญจำนงศ์   หรือ  คุณภคพร  อือชัยภูมิ

เลขที่ 279  หมู่ 1  ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว    27160

"โทร. 037-261306  ต่อ 109  ,โทรสาร 037-261301  ต่อ 112"

"E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "