การใส่ปุ๋ย

N P K ธาตุอาหารที่จำเป็นต่ออ้อย

ไนโตรเจน(N)

จะช่วยกระตุ้นทุกระยะการเจริญเติบโต แต่ในระยะหลังแตกกอสูงสุดไปจนถึงก่อนสร้างน้ำตาล ไม่ควรให้อ้อยได้รับไนโตรเจนเพราะจะทำให้ค่า C.C.S. ต่ำ

ฟอสฟอรัส(P)

อ้อยต้องการในช่วงแรกเพื่อพัฒนาการของใบและการแตกกอ ถ้าดินเป็นกรดควรใส่ปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรดด้วย จึงจะสามารถใช้ปุ๋ยที่ใส่ให้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น

โพแทสเซียม(K)

อ้อยต้องการตั้งแต่ระช่วงแรกของการเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยวและต้องการมากในการสร้างน้ำตาลจนถึงเก็บเกี่ยว ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงต้านทานโรคและแมลง

หากเกษตรกรชาวไร่อ้อยหมั่นคอยใส่ใจดูแลไร่ของตนเองว่าขาดธาตุอาหารตัวใดแล้วใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อย่างถูกวิธี รับรองว่าจะช่วยลดต้นทุนและผลผลิตตันต่อไร่เพิ่มขึ้นอีกโขเลยที่เดียว