พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมในภาคตะวันออก

พันธุ์อ้อยที่เหมาะสมในภาคตะวันออก (จังหวัดสระแก้ว)

LK 92 -11

Picture20

ลักษณะทางการเกษตร

 • ดินร่วน  ดินร่วนปนทราย
 • อายุ  10 – 12 เดือน
 • แตกกอดี
 • 12 – 14 ซีซีเอส.
 • 15 – 20 ตัน/ไร่

Picture21

ลักษณะลำต้นและตา ไม่ออกดอก

LK 92-17

LK92-17

ลักษณะทางการเกษตร
 • ดินร่วนปนทราย
 • อายุ  10 – 12 เดือน
 • 11 – 13 ซีซีเอส.
 • 15 -18  ตัน/ไร่
 • ไว้ตอดี  หักล้มปานกลาง
 • การแตกกอปานกลาง
 • 4 - 5  ลำ / กอ
 • ขนาดลำค่อนข้างใหญ่ 3 – 3.5  ซม.
 • ออกดอกเล็กน้อย

K 95-156

ลักษณะทางการเกษตร
 • ดินร่วน  ร่วนปนทราย
 • อายุ  10 – 12 เดือน
 • 10 – 13 ซีซีเอส.
 • 15 - 22  ตัน/ไร่
 • ขนาดลำปานกลาง
 • ไม่ออกดอก
 • แตกกอดี
 • 6-8  ลำ/กอ
 • ไว้ตอดี  หักล้มน้อย

K 95-161

ลักษณะทางการเกษตร
 • ดินร่วน  ร่วนปนทราย
 • อายุ  10 – 12 เดือน
 • 11 – 13 ซีซีเอส.
 • 15 - 17  ตัน/ไร่
 • ไม่ออกดอก
 • ขนาดลำใหญ่
 • แตกกอน้อย
 • ไว้ตอดี  หักล้มน้อย

K 95-282

ลักษณะทางการเกษตร
 • ดินร่วน  ร่วนปนทราย
 • อายุ  10 – 12 เดือน
 • 10 – 12 ซีซีเอส.
 • 15 - 21  ตัน/ไร่
 • ไม่ออกดอก
 • แตกกอปานกลาง
 • ขนาดลำใหญ่
 • ไว้ตอดี  หักล้มเล็กน้อย

K 84-200

K84-200

ลักษณะทางการเกษตร
 • ดินร่วน  ดินร่วนเหนียว
 • อายุ  11 – 12 เดือน
 • ทนแล้งดี
 • มากกว่า 12  ซีซีเอส.
 • 11 – 13 ตัน/ไร่
 • ไว้ตอดีมาก

K84-200

ลักษณะลำต้น และตา

 

K 90-77

K90-77

ลักษณะทางการเกษตร
 • ดินร่วน  ดินร่วนทราย
 • อายุ  11 – 12 เดือน
 • ทนแล้งดี
 • 12-15 ซีซีเอส.
 • 17 – 20 ตัน/ไร่
 • ไว้ตอดีมาก

K90-77

ลักษณะลำต้น และตา

 

K 88-92

K88-92

ลักษณะทางการเกษตร
 • ดินร่วนปนเหนียว
 • อายุ  12 เดือน
 • ทนแล้งปานกลาง
 • 11- 12 ซีซีเอส.
 • 15 – 20 ตัน/ไร่
 • ไว้ตอดี

K88-92

ลักษณะลำต้น และตา

 

K 86-161

K86-161

ลักษณะทางการเกษตร
 • ดินร่วนทราย
 • อายุ  12 –13  เดือน
 • ทนแล้งดีมาก
 • มากกว่า 12 ซีซีเอส.
 • มากกว่า 14  ตัน/ไร่
 • ไว้ตอดีมาก  ทนต่อสารอาทราซีน

K86-161

ลักษณะลำต้น และตา

 

อู่ทอง 1

UT-1

ลักษณะทางการเกษตร
 • ดินร่วน
 • อายุ  11 – 12 เดือน
 • ทนแล้งปานกลาง
 • 10 – 11ซีซีเอส.
 • 12 -15  ตัน/ไร่
 • ไว้ตอดีมาก  อ่อนแอต่อโรคกอตะไคร้

UT-1

ลักษณะลำต้น และตา

 

อู่ทอง 3

UT-3

ลักษณะทางการเกษตร
 • ดินร่วนปนทราย
 • อายุ  10 – 12 เดือน
 • 12 – 14 ซีซีเอส.
 • 14 -16  ตัน/ไร่
 • ไม่หักล้ม

 • อ่อนแอต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง  ใบขีด ยอดเน่า

UT-3

ลักษณะลำต้น และตา

 

มาร์กอส

PHIL66-07

ลักษณะทางการเกษตร
 • ดินร่วนทราย  ดินร่วน
 • อายุ  11 – 12 เดือน   โตเร็ว
 • 10 – 12 ซีซีเอส.
 • ทนแล้งดี  ไว้ตอปานกลาง
 • 12 -14  ตัน/ไร่
 • อ่อนแอต่อโรคแส้ดำ  หักล้มง่าย

PHIL66-07

ลักษณะลำต้น และตา

 

023 L

023L

ลักษณะทางการเกษตร
 • ดินร่วนปนทราย
 • อายุ  10 – 12เดือน
 • 12 –13ซีซีเอส.
 • 12 -15  ตัน/ไร่
 • ไว้ตอปานกลาง

023L

ลักษณะลำต้น และตา

 

อ้อยพันธุ์ใหม่ที่น่าสนใจ

 

LK92-14 LK 92 -14
LK92-71 LK 92 -71
LK92-69 LK 92 -69
RT92-2 RT 92 -2
94-12-13 94-12-13
94-2-483 94-2-483

 

สรุป

 • ถึงเราจะมีพันธุ์อ้อยที่ดี
 • แต่ถ้าสถาพพื้นที่ไม่เหมาะสม ดินไม่ดี
 • การดูแลรักษาไม่ดี (การจัดการไม่ดี)
 • ใช่ว่าจะได้ผลผลิตที่ดีได้
 • มีพันธุ์อ้อยที่ดี
 • การจัดการถูกจังหวะวัชพืชไม่มี
 • ใส่ปุ๋ยถูกวิธี
 • จะทำให้ได้ผลผลิตที่