อ้อยพันธุ์ สอน.4 (เค 88-65)

อ้อยพันธุ์ สอน.4 ( เค 88-65 )อ้อยพันธุ์ สอน.4 ( เค 88-65 )_ลักษณะข้อปล้องและการจัดเรียงตัวของปล้องอ้อยพันธุ์ สอน.4 ( เค 88-65 )_ลักษณะตาอ้อยพันธุ์ สอน.4 ( เค 88-65 )_ลักษณะลิ้นใบอ้อยพันธุ์ สอน.4 ( เค 88-65 )_ลักษณะคอใบและหูใบ
แม่ x พ่อ ซีโอ 775 x พีแอล 310
ทรงกอ ทรงกอค่อนข้างแคบ ลำมีสีเหลืองอมเขียว  ลำขนาดค่อนข้างใหญ่ (3.3 เซนติเมตร) แตกกอน้อย
ลักษณะใบ แผ่นใบกว้าง ค่อนข้างยาว สีเขียวอ่อน ใบยอดชี้  กาบใบหนามีสีเขียว มีขนหลังกาบใบมากและชี้แข็ง
คอใบ สีเขียวอมน้ำตาล คล้ายสี่เหลี่ยม
ลิ้นใบ ลิ้นใบคล้ายคันธนู
หูใบ หูใบมี 2 ข้าง ด้านในรูปจงอยเข้า ด้านนอกรูปโค้ง
ปล้อง รูปร่างทรงกระบอกกระเดียดกรวยหงาย  ปล้องซิกแซ็กมาก มีไขหนานวล มีรอยแตกตื้นมาก
ตา ตารูปไข่รี ขนาดปานกลาง ฐานตาชิดรอยกาบ  ยอดตาอยู่ใต้วงเจริญ
การออกดอก ออกดอกเล็กน้อยต้นเดือนธันวาคม
การหักล้ม มักหักล้ม
สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ดินร่วน ดินร่วนทราย
ผลผลิตอ้อย 14 - 15  ตันต่อไร่
ความหวาน 14 - 16  ซี.ซี.เอส
อายุเก็บเกี่ยว 12 เดือน
ความต้านทานโรค ต้านทานต่อโรคแส้ดำ  อ่อนแอต่อโรคใบจุดเหลือง และโรคใบขาว  ต้านทานต่อหนอนเจาะยอดและลำต้น