ภาพรวมการดำเนินงาน

ด้านปริมาณอ้อยและน้ำตาลใน 3 ปี ที่ผ่านมา ปริมาณอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและต่อเนื่องจาก 0.99 ล้านตัน ในปี 48/49 เพิ่มเป็น 1.62 ล้านต้น ในปี 49/50 และเพิ่มขึ้นเป็น 2.52 ล้านตันในปี 50/51 จากปริมาณอ้อยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้ เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน และในปี 50/51 บริษัทฯหีบอ้อยนานถึง 183 วัน ซึ่งยาวที่สุดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล

สำหรับเปอร์เซนต์การผลิตน้ำตาลโดยเฉลี่ย บริษัทฯ สามารถผลิตน้ำตาลได้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงเป็นลำดับที่ 7 ของประเทศในปี 50/51 และมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทั้งของภาคและของประเทศ

 

chart_about_us