การรับรองคุณภาพ


ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000 จาก SGS (Thailand) Limited

14 เมษายน 2541

esc_thailand_brand_certificate

ได้รับใบอนุญาตจากกรมส่งเสริมการส่งออกให้แสดงเครื่องหมาย THAILAND’ S BRAND

25 เมษายน 2549


ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง “ฮาลาล” จากคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย

28 พฤศจิกายน 2544

good_manufacturing

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ Good Manufacturing Practice (GMP) จาก SGS (Thailand) Limited

7 เมษายน 2549


ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2004 จาก SGS (Thailand) Limited

15 เมษายน 2551