การพัฒนาด้านเกษตรและชาวไร่

 1. การส่งเสริมชาวไร่ปลูกอ้อยแบบยั่งยืน มีคุณภาพ โดยบริษัทฯได้ส่งเสริมและสนับสนุนชาวไร่ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ แหล่งน้ำสำหรับเพาะปลูก เครื่องมือการเกษตรของตนเอง ที่ดินโดยการเช่าและซื้อที่ดิน จัดอบรมให้คำแนะนำถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกอ้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคและแมลงระบาด รวมถึงสนับสนุนให้ชาวไร่นำระบบบริหารการปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ โดยได้รับใบรับรอง ISO เป็นรายแรกของประเทศและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการไร่อ้อย เช่น GPS (Global Positioning System) และ GIS (Geographic Information System)

   

 2.  

 3. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนแนวคิดนี้ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว เพื่อให้ชาวไร่ได้ใช้ปุ๋ยราคาถูก ลดการใช้ปุ๋ยเคมี สอดคล้องกับเกษตรอินทรีย์

  about_us2

 4.  

 5. บริการจักรกลการเกษตร บริษัทฯได้ลงทุนกว่า 400 ล้านบาท ในการให้บริการจักรกล ไม่ว่าจะเป็นบริการรถแทร็คเตอร์ รถตัดอ้อย รถคีบอ้อย รถบรรทุกลาก พัฒนาเครื่องมือให้กับชาวไร่ เช่น เครื่องขึ้นอ้อย เครื่องใส่ปุ๋ย เครื่องมือบำรุงตออ้อย

  about_us